Slide 1
Slide 1
Slide 1

7 דפים, או 13 דפים (מומלץ, אך ניתן להזמין בכל כמות דפים נדרשת אחרת), מודפס דו-צדדי, גודל דף 33x33 ס”מ (גודל מומלץ, אך ניתן להזמין בכל גודל נדרש אחר), הדפסה בצבע מלא (פרוצס) כולל עיצוב גרפי, על נייר כרומו מבריק 250 גרם, איסוף בספירלת מתכת כפולה, חירור לתליה.

Slide 1