Slide 1

הלוח השימושי הפופולרי עם תאריכון ענק לרישום ולהערות. בסיס p.v.c. שטוח וקשיח עם כנף מתקפלת וכיס שקוף.

מידות: 34x45 סמ

Slide 1